ముగించు

మెడికల్ కాలేజీ అవుట్‌సోర్సింగ్ పోస్టుల వివరణాత్మక సమాచారం

మెడికల్ కాలేజీ అవుట్‌సోర్సింగ్ పోస్టుల వివరణాత్మక సమాచారం
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
మెడికల్ కాలేజీ అవుట్‌సోర్సింగ్ పోస్టుల వివరణాత్మక సమాచారం

(LOP) మొదటి దశ కోసం అవుట్‌సోర్సింగ్ సిబ్బంది అవసరం

డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు

డిసెక్షన్ హాల్ పరిచారకులు

ల్యాబ్ పరిచారకులు

సబ్-ఆర్డినేట్ సిబ్బంది

రికార్డ్ అసిస్టెంట్లు

థియేటర్ అసిస్టెంట్లు

18/06/2024 22/06/2024 చూడు (514 KB)