ముగించు

డెమోగ్రఫీ

2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ముఖ్యమైన అంశాలు
డెమోగ్రఫీ వాల్యూ
భౌగోళిక వైశాల్యమ్ 3,253 Sq Km
రెవెన్యూ డివిజన్లు 2
జిల్లా పరిషత్తులు 1
రెవెన్యూ మండలాలు 17
మండల ప్రజా పరిషత్తులు 17
గ్రామ పంచాయితీలు 421
మునిసిపాలిటీలు 6
మునిసిపాలిటీలు (NPs తో సహ) 6
2011 లెక్కల ప్రకారం జనాభా 770833
పురుషులు 390492
స్త్రీలు 380341