ముగించు

విద్య

విద్య అంటే నీతితో కూడిన విలువలు , సానుకూల ఆలోచనలు , సహాయం చేసే వైఖరి, సమాజానికి ఇచ్చే స్పూర్తి  మరియు నైతిక విలువలు ఈ రకమైన వ్యక్తులు మాత్రమే సమాజంలో మార్పు తీసుకురాగలుగుతారు.

లింక్  : http://deoydd.blogspot.com/

యాదాద్రి జిల్లా విద్య శాఖ
క్ర.సం. పేరు హోదా ఈమెయిల్ ఫోన్ నం.
1 శ్రీమతి చైతన్య జైని డిఈఓ deo_ydd@yahoo.com 7995087630