ముగించు

హస్తకళ

హస్తకళలు చాలా ప్రముఖ్యం ఎందుకంటే మన సంస్కృతి మరియు సంప్రదాయాలన్ని సూచిస్తుంది. ఇది దేశీయ పదార్థాల వాడకం ద్వారా దేశ వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు ఇది మన సాంప్రదాయ జ్ఞానం మరియు ప్రతిభను కాపాడుతుంది. 

యాదాద్రి జిల్లా హస్తకళ శాఖ
క్ర. సం పేరు  హోదా ఈమెయిల్ ఫోన్ నం.
1 శ్రీ వెంకటేశ్వర్లు AD, చేనేత వస్త్రాలు & వస్త్రాలు yadadrihandtex@gmail.com 9848325904