ముగించు

టేకుల సోమారం గ్రామ భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

టేకుల సోమారం గ్రామ భూసేకరణ నోటిఫికేషన్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
టేకుల సోమారం గ్రామ భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నోటీసులు

14/07/2020 31/12/2021 చూడు (322 KB) Tekulasomaram Form 7. (772 KB) Tekulasomaram Priliminary Notification. (888 KB)