ముగించు

ఫారం 12D

ఫారం 12D
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఫారం 12D
ఎన్నికల: ఫారం 12D [నియమం 27-C చూడండి] పార్ట్ I అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారికి (గైర్హాజరైన ఓటర్లకు) లేఖ
28/10/2023 03/12/2023 చూడు (220 KB)