ముగించు

కొండాపూర్ గ్రామ భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

కొండాపూర్ గ్రామ భూసేకరణ నోటిఫికేషన్
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
కొండాపూర్ గ్రామ భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నోటీసులు

25/08/2020 31/12/2021 చూడు (808 KB) FORM_C (819 KB) extension order (227 KB)