ముగించు

యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పల్లెధావకన (MBBS) మెడికల్ ఆఫీసర్ల పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పల్లెధావకన (MBBS) మెడికల్ ఆఫీసర్ల పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పల్లెధావకన (MBBS) మెడికల్ ఆఫీసర్ల పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన పల్లెధావకన (MBBS) మెడికల్ ఆఫీసర్ల పోస్టుల కోసం తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
28/09/2022 30/09/2022 చూడు (61 KB)