ముగించు

యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన MLHP మెడికల్ ఆఫీసర్స్ (ఆయుష్ BAMS) పోస్టులకు అభ్యంతరాలను పిలవడానికి తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా.

యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన MLHP మెడికల్ ఆఫీసర్స్ (ఆయుష్ BAMS) పోస్టులకు అభ్యంతరాలను పిలవడానికి తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా.
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన MLHP మెడికల్ ఆఫీసర్స్ (ఆయుష్ BAMS) పోస్టులకు అభ్యంతరాలను పిలవడానికి తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా.
యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన MLHP మెడికల్ ఆఫీసర్స్ (ఆయుష్ BAMS) పోస్టులకు అభ్యంతరాలను పిలవడానికి తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా.
11/01/2023 11/01/2023 చూడు (99 KB)