ముగించు

నియామకాలు

నియామకాలు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ప్రెస్ నోట్ పిఏంఓఓ నియామకం

పిఏంఓఓ  రిక్రూట్‌మెంట్  కంటివెలుగు ప్రోగ్రామ్-IIలో  మునుపటి  కొరిజెండమ్ నియామకం తేదీ 30-11-2022

05/12/2022 05/12/2022 చూడు (116 KB)
పిఏంఓఓ డి ఏంహెచ్ఓ నియామకం

పిఏంఓఓ వాకిన్  కొరకు  చెక్‌లిస్ట్ 

05/12/2022 05/12/2022 చూడు (16 KB)
పారామెడికల్ డి ఏంహెచ్ఓ నియామకం

వాకిన్‌ఇంటర్వ్యూ యొక్క దరఖాస్తు ఫారమ్

05/12/2022 05/12/2022 చూడు (782 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు