ముగించు

నియామకాలు

నియామకాలు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య అధికారి కార్యాలయం లో నియమకాలు

ఫార్మసిస్ట్స్ గ్రేడ్ II, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ II మరియు MPHA / ANM (F)  ల భర్తీకి నోటిఫికేషన్   

07/10/2021 21/10/2021 చూడు (2 MB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు