ముగించు

ప్రకటనలు

ప్రకటనలు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
ఫారం 12D
ఎన్నికల: ఫారం 12D [నియమం 27-C చూడండి] పార్ట్ I అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారికి (గైర్హాజరైన ఓటర్లకు) లేఖ
28/10/2023 03/12/2023 చూడు (220 KB)
హుస్సేనాబాద్ PN తెలుగు గెజిట్
హుస్సేనాబాద్ PN తెలుగు గెజిట్
30/09/2023 30/09/2024 చూడు (499 KB)
హుస్సేనాబాద్ ప్రకటన తెలుగు గెజిట్
హుస్సేనాబాద్ ప్రకటన తెలుగు గెజిట్
30/09/2023 30/09/2024 చూడు (494 KB)
భువనగిరి-జిల్లా. గెజిట్ నెం: 52/2022 Dt:30/11/2022(రోడ్లు & భవనాల శాఖ)
భువనగిరి-జిల్లా. గెజిట్ నెం: 52/2022 Dt:30/11/2022(రోడ్లు & భవనాల శాఖ)
01/09/2023 30/09/2024 చూడు (84 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు