ముగించు

భూ సేకరణ

భూ సేకరణ
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
తిమ్మాపూర్ గ్రామ భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నోటీసులు

14/09/2021 31/12/2021 చూడు (350 KB) Form – C Gazette Thimmapuram (3 MB) PD Telugu Thimmapuram Gazette (2 MB) Form – C Gazette Thimmapuram R&R (2 MB)
బస్వాపూర్ గ్రామ భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నోటీసులు

05/08/2021 31/12/2021 చూడు (7 MB) Baswapuram – Declaration – Extension (221 KB) Baswapuram Declaration (2 MB) Baswapuram Form -C Extetension (409 KB)
పహిల్వాన్పూర్ గ్రామ భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నోటీసులు

23/07/2021 31/12/2021 చూడు (795 KB) PN Gazate (184 KB) EXTENTION 1 PD GAZETTE (146 KB) EXTENTION 2 PD GAZETTE (146 KB)
టేకుల సోమారం గ్రామ భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నోటీసులు

14/07/2020 31/12/2021 చూడు (322 KB) Tekulasomaram Form 7. (772 KB) Tekulasomaram Priliminary Notification. (888 KB)
కొండాపూర్ గ్రామ భూసేకరణ నోటిఫికేషన్

భూ సేకరణ నోటీసులు

25/08/2020 31/12/2021 చూడు (808 KB) FORM_C (819 KB) extension order (227 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు