ముగించు

భూ సేకరణ

భూ సేకరణ
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
భూసేకరణపై నోటిఫికేషన్  పిఎన్ గెజిట్ జైకేసారం గ్రామం, చౌటుప్పల్ మండలం

భూసేకరణపై నోటిఫికేషన్  పిఎన్ గెజిట్ జైకేసారం గ్రామం, చౌటుప్పల్ మండలం

22/02/2023 31/03/2023 చూడు (2 MB)
భూసేకరణ పీడీ గెజిట్ పై నోటిఫికేషన్ జైకేసారం గ్రామం, చౌటుప్పల్ మండలం 22/02/2023 31/03/2023 చూడు (2 MB)
చౌటుప్పల్ మండలం జైకేసారం గ్రామం పీడీ-2 భూసేకరణ పొడిగింపుపై నోటిఫికేషన్

చౌటుప్పల్ మండలం జైకేసారం గ్రామం పీడీ-2 భూసేకరణ పొడిగింపుపై నోటిఫికేషన్

22/02/2023 31/03/2023 చూడు (266 KB)
చౌటుప్పల్ మండలం జైకేసారం గ్రామం పీడీ-1 భూసేకరణ పొడిగింపుపై నోటిఫికేషన్

చౌటుప్పల్ మండలం జైకేసారం గ్రామం పీడీ-1 భూసేకరణ పొడిగింపుపై నోటిఫికేషన్

22/02/2023 31/03/2023 చూడు (266 KB)
రామన్నపేట మండలం వెల్లంకి గ్రామ పొడిగింపు పీడీ -2 గెజిట్ భూసేకరణపై నోటిఫికేషన్
కాళేశ్వరం(డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల సుజల స్రవంతి) ప్రాజెక్టు కింద 
కెఎం 0.000 నుండి 1.400 వరకు గ్రావిటీ మెయిన్ కెనాల్ తవ్వకం కోసం ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం 
యాదాద్రి భోంగిర్ జిల్లా రామన్నపేట్ మండలం వెల్లంకి గ్రామం.
13/01/2023 31/12/2023 చూడు (266 KB)
రామన్నపేట మండలం వెల్లంకి గ్రామ పొడిగింపు పీడీ -1 గెజిట్ భూసేకరణపై నోటిఫికేషన్
రామన్నపేట మండలం వెల్లంకి గ్రామ పీడీ గెజిట్ భూసేకరణపై నోటిఫికేషన్
13/01/2023 31/12/2023 చూడు (266 KB)
రామన్నపేట మండలం వెల్లంకి గ్రామ పీడీ గెజిట్ భూసేకరణపై నోటిఫికేషన్
కాళేశ్వరం(డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల సుజల స్రవంతి) ప్రాజెక్టు కింద 
కెఎం 0.000 నుండి 1.400 వరకు గ్రావిటీ మెయిన్ కెనాల్ తవ్వకం కోసం ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం 
యాదాద్రి భోంగిర్ జిల్లా రామన్నపేట్ మండలం వెల్లంకి గ్రామం.
03/01/2023 31/12/2023 చూడు (769 KB)
రామన్నపేట మండలం పిఎన్ గెజిట్ వెల్లంకి గ్రామం భూసేకరణపై నోటిఫికేషన్
యాదాద్రిభువనగిరి జిల్లా, రామన్నపేట్ మండలం, వెల్లంకి గ్రామం ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం, అంటే, 
కాళేశ్వరం(డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెళ్ల సుజల స్రవంతి) ప్రాజెక్ట్ కింద 
కెఎమ్ 0.000 నుండి 1.400 వరకు గ్రావిటీ మెయిన్ కెనాల్ తవ్వకం కోసం.
03/01/2023 31/12/2023 చూడు (936 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు