ముగించు

విద్యుత్

ఆలేర్ సి.ఎస్.సి.

ఓ / ఓ అసిస్టెంట్ .డివిజనల్ ఇంజనీర్ / ఆపరేషన్ / ఆలేర్ , కొలన్పాక్ రోడ్ , ఆలేర్ , పిన్ కోడ్: 508101.

ఫోన్ : 08683-255444
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 508101

చౌటుప్పల్ CSC

O/o AE/Op/చౌటుప్పల్

ఫోన్ : 08694-272232
పిన్ కోడ్: 508252

చౌటుప్పల్ సి.ఎస్.సి.

ఓ / ఓ ఏ ఈ / ఓ పి /చౌటుప్పల్ పిన్ కోడ్: 508252

ఫోన్ : 08694-272232
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 508252

మోత్కూర్ సి.ఎస్.సి.

ఓ / ఓ అసిస్టెంట్ .డివిజనల్ ఇంజనీర్ / ఆపరేషన్ / మోత్కూర్ పిన్ కోడ్: 508277

ఫోన్ : 08694-287250
వర్గం / పద్ధతి: విద్యుత్
పిన్ కోడ్: 508277