ముగించు

శ్రీ జెండగే హనుమంత్ కొండిబా ఐఏఎస్

Hanumant

శ్రీ జెండగే హనుమంత్ కొండిబా ఐఏఎస్

  • వ్యవధి: ప్రస్తుతము
  • కేటాయింపు సంవత్సరం: 2023
  • నియామక మూలం: రాష్ట్ర సేవలు
  • సేవ: ఐఏఎస్
  • పరిచయం: 8331997001
  • ఇమెయిల్: collector-ydr[at]telangana[dot]gov[dot]in