ముగించు

టెండర్లు

టెండర్లు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వ్యవసాయ అధికారి కార్యాలయంలో ప్లాస్టిక్ కుర్చీల టెండర్

Tender Notice No : C1/RV/184/2021/Plastic Chairs

01/04/2021 12/04/2021 చూడు (3 MB)
జిల్లా వ్యవసాయ కార్యాలయంలో పోర్టబుల్ పబ్లిక్ అడ్రెసింగ్ సిస్టమ్ టెండర్

Tender Notice No : C1/RV/184/2021/ Portable Public Addressing System

01/04/2021 12/04/2021 చూడు (4 MB)