ముగించు

నియామకాలు

నియామకాలు
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
SNCU పీడియాట్రిషియన్స్ మరియు స్టాఫ్ నర్సుల తుది ఎంపిక జాబితా.
SNCU పీడియాట్రిషియన్స్ మరియు స్టాఫ్ నర్సుల తుది ఎంపిక జాబితా.
10/03/2023 19/03/2023 చూడు (277 KB)
పీడియాట్రిషియన్ వైద్యులు మరియు స్టాఫ్ నర్సుల తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా (SNCU) అభ్యంతరాల కోసం పిలుపునిస్తోంది

పీడియాట్రిషియన్ వైద్యులు మరియు స్టాఫ్ నర్సుల (SNCU) తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా అభ్యంతరాల కోసం చివరి తేదీ 03-03-2023 5PM లేదా అంతకు ముందు.

01/03/2023 03/03/2023 చూడు (3 MB)
SNCU పీడియాట్రిషియన్ మెరిట్ జాబితా

SNCU పీడియాట్రిషియన్ మెరిట్ జాబితా చివరి తేదీ 03-03-2023 సాయంత్రం 5 గంటలకు లేదా అంతకంటే ముందు.

01/03/2023 03/03/2023 చూడు (146 KB)
SNCU ప్రెస్ నోట్

SNCU ప్రెస్ నోట్

01/03/2023 03/03/2023 చూడు (187 KB)
SNCU దరఖాస్తు ఫారమ్
SNCU దరఖాస్తు ఫారమ్
21/02/2023 24/02/2023 చూడు (510 KB)
MLHP (ఆయుష్ BAMS) పోస్టులకు ఎంపిక జాబితా
MLHP (ఆయుష్ BAMS) పోస్టులకు ఎంపిక జాబితా
13/01/2023 13/01/2023 చూడు (890 KB)
MLHP (స్టాఫ్ నర్స్) పోస్టుకు ఎంపిక జాబితా
MLHP (స్టాఫ్ నర్స్) పోస్టుకు ఎంపిక జాబితా
13/01/2023 13/01/2023 చూడు (175 KB)
యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన MLHP (MBBS) పోస్టుకు ఎంపిక జాబితా
యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన MLHP (MBBS) పోస్టుకు ఎంపిక జాబితా
13/01/2023 13/01/2023 చూడు (267 KB)
వార్త ప్రకటన DMHO
వార్త ప్రకటన DMHO
11/01/2023 11/01/2023 చూడు (88 KB)
యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ / ఔట్‌సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన MLHP స్టాఫ్ నర్సు పోస్టుకు అభ్యంతరాలను పిలవడానికి తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలో కాంట్రాక్ట్ / ఔట్‌సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన MLHP స్టాఫ్ నర్సు పోస్టుకు అభ్యంతరాలను పిలవడానికి తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
11/01/2023 11/01/2023 చూడు (123 KB)