ముగించు

భూ సేకరణ

భూ సేకరణ
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంభపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
చౌటుప్పల్ మండలం జైకేసారం గ్రామం పీడీ-1 భూసేకరణ పొడిగింపుపై నోటిఫికేషన్

చౌటుప్పల్ మండలం జైకేసారం గ్రామం పీడీ-1 భూసేకరణ పొడిగింపుపై నోటిఫికేషన్

22/02/2023 31/03/2023 చూడు (266 KB)
చౌటుప్పల్ మండలం జైకేసారం గ్రామం పీడీ-2 భూసేకరణ పొడిగింపుపై నోటిఫికేషన్

చౌటుప్పల్ మండలం జైకేసారం గ్రామం పీడీ-2 భూసేకరణ పొడిగింపుపై నోటిఫికేషన్

22/02/2023 31/03/2023 చూడు (266 KB)
భూసేకరణ పీడీ గెజిట్ పై నోటిఫికేషన్ జైకేసారం గ్రామం, చౌటుప్పల్ మండలం 22/02/2023 31/03/2023 చూడు (2 MB)
భూసేకరణపై నోటిఫికేషన్  పిఎన్ గెజిట్ జైకేసారం గ్రామం, చౌటుప్పల్ మండలం

భూసేకరణపై నోటిఫికేషన్  పిఎన్ గెజిట్ జైకేసారం గ్రామం, చౌటుప్పల్ మండలం

22/02/2023 31/03/2023 చూడు (2 MB)
సిరిపురం గెజిట్ మరియు పొడిగింపు

పొడిగింపు 1 PD గెజిట్

24/01/2023 31/01/2023 చూడు (267 KB)
సిరిపురం గెజిట్ మరియు పొడిగింపు

పొడిగింపు 2 PD గెజిట్

24/01/2023 31/01/2023 చూడు (267 KB)
పిడి గెజిట్ సిరిపురం

పిడి గెజిట్ సిరిపురం

24/01/2023 31/01/2023 చూడు (2 MB)
పిఎన్ గెజిట్ సిరిపురం

పిఎన్ గెజిట్ సిరిపురం

24/01/2023 31/01/2023 చూడు (2 MB)
రూడీ ప్రకటన (డిక్లరేషన్)
రూడీ ప్రకటన (డిక్లరేషన్) - భూ సేకరణ తిమ్మాపూర్ గ్రామం
11/02/2022 30/11/2022 చూడు (3 MB)
ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్
మల్లాపూర్- యాదగిరిగుట్ట మండలం - ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్-రోడ్లు & భవనాల శాఖ (ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్) 
16/03/2022 31/07/2022 చూడు (348 KB)