ముగించు

పాఠశాలలు

అక్షర కాన్సెప్ట్ ఉన్నత పాఠశాల

మోత్కూర్ (వార్డ్ నెం .11)

వర్గం / పద్ధతి: సెకండరీ 1 నుండి 10 వ తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508277

అక్షర ప్రాధమిక ఉన్నత పాఠశాల

చౌటుప్పల్ (వార్డ్ నెం .18)

వర్గం / పద్ధతి: ఉన్నత ప్రైమరీ 1 నుండి 8 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508252

అన్న మెమోరియల్ హై స్కూల్

చౌటుప్పల్ (వార్డ్ నెం .13)

వర్గం / పద్ధతి: సెకండరీ 1 నుండి 10 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508252

ఆక్స్ఫర్డ్ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్

భువనగిరి వార్డ్ -2

వర్గం / పద్ధతి: ఉన్నత ప్రైమరీ 1 నుండి 8 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508116

ఇండియన్ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం

బొమ్మలారామరం

వర్గం / పద్ధతి: ఉన్నత ప్రైమరీ 1 నుండి 8 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508126

ఇండియా మిషన్ హై స్కూల్

Bhongir Main Road

వర్గం / పద్ధతి: Secondary with grades 1 to 10
పిన్ కోడ్: 508116

ఈ సి విద్యాసాగర్ ఉన్నత పాఠశాల

నారాయణపూర్

వర్గం / పద్ధతి: సెకండరీ 1 నుండి 10 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508253

ఉషోదయ ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాల

సంగం తెలంగాణ 508252

వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ 1 నుండి 5 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508252

ఉషోదయ విద్యాలయం ఉన్నత పాఠశాల

పోచంపల్లి (వార్డ్ నెం .7)

వర్గం / పద్ధతి: సెకండరీ 1 నుండి 10 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508284

ఎకాడెమిక్ హైట్స్ హై స్కూల్

హన్మపూర్

వర్గం / పద్ధతి: సెకండరీ 1 నుండి 10 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508117