ముగించు

పాఠశాలలు

ఎయిడెడ్ చైతన్య విద్యా మందిర్ ప్రాథమిక పాఠశాల

భువనగిరి

వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 8 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508116

ఎయిడెడ్ న్యూ భరత్ ప్రాధమిక పాఠశాల

ఆర్‌బి నగర్,భువనగిరి

వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 5 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508116

ఎయిడెడ్ శ్రీ వాణి విద్య మందిర్ ఉన్నత పాఠశాల

Bhongir

వర్గం / పద్ధతి: Secondary with grades 6 to 10
పిన్ కోడ్: 508116

ఎయిడెడ్ శ్రీ వాణి విద్యా మందిర్ ప్రాథమిక పాఠశాల

భువనగిరి

వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 5 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508116

ఎయిడెడ్ శ్రీ సంతోష్ విద్యా నికేతన్ ప్రాథమిక పాఠశాల

అర్బన్ కాలనీ,భువనగిరి

వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 5 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508116

ఎయిడెడ్ సంతోషి విద్యా మందిర్ ప్రాథమిక పాఠశాల

అలైర్ (వార్డ్ నెం .1)

వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 5 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508101

ఎయిడెడ్ సెయింట్ అర్నాల్డ్స్ ప్రైమరీ స్కూల్

సికిందర్ నగర్,మోటకొండూర్

వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 5 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508286

ఎయిడెడ్ సెయింట్ జాన్ బస్కో ప్రాధమిక పాఠశాల

గోవిందాపురం,అడ్డగుడూర్

వర్గం / పద్ధతి: ప్రైమరీ 1 నుండి 5 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508277

ఎవరెస్ట్ హై స్కూల్

అలైర్ (వార్డ్ నెం .5)

వర్గం / పద్ధతి: 1 నుండి 10 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508101

ఎస్టీ. అగస్టిన్స్ హై స్కూల్

వీరవెల్లి

వర్గం / పద్ధతి: సెకండరీ 1 నుండి 10 తరగతుల వరకు
పిన్ కోడ్: 508286